KH @Kjaerulv: Antimyndighedsekstremismeaktivister in spe?

Min onsdag den 30 marts startede sært.
På vej mod s-toget fik jeg en sms fra E-boks.
’De har modtaget post fra tilsynet med efterretningstjenesterne’ hed det formelt og høfligt i SMSen, og jo, i december sidste år havde jeg faktisk sendt dem en anmodning om at undersøge, hvorvidt FE eller PET ’uberettiget behandlede oplysninger om’ mig. Det hedder en indsigtsordning og den kan ALLE bede om at få men spørgsmålet er, om man egentlig har lyst til at få et svar?

Nu havde jeg fået mit. ’Tilsynet har undersøgt om tjenesterne uberettiget har behandlet oplysninger om dem. Vi kan oplyse, at det ikke er tilfældet’, skriver de i sidste linie, og mens man spekulerer over udtrykket ’uberettiget’, der jo ikke svarer på, om PET eller FE berettiget har samlet info om mig, så kan man læse starten af brevet, og SÅ bliver det kompliceret:
’Af meddelelsen skal imidlertid alene kunne udledes, at der ikke uberettiget behandles oplysninger om den pågældende. Det skal ikke fremgå eller kunne udledes, OM der behandles eller har været behandlet oplysninger, OM der tidligere uberettiget har været behandlet oplysninger eller OM der berettiget behandles oplysninger’ hedder det i brevet.

indsigtsordning med svar

Og ja, jeg ved godt det er Jura og det er kompliceret, men det ville nu have været rart, hvis Tilsynet med efterretningstjenesterne kunne meddele OM der tidligere uberettiget har været samlet oplysninger ind om mig…jeg mener – det er jo sådan set mit liv?
På positivsiden i forhold til indsigtsordningen er der så det, at HVIS tilsynet har fundet ud af, at FE eller PET uberettiget har indsamlet oplysninger mod mig, så skal de SLETTES nu. Og det er jo også noget.
Desværre kan jeg sagtens forestille mig andre måder og grunde til, at der berettiget bliver indsamlet oplysninger om mig eller dig eller din højtråbende nabo. PET har nemlig i denne uge indført et nyt kritierie for at spionere på/mod borgerne, nemlig ’Antimyndighedsekstremisme’.
Ja, smag lidt på det. Ifølge DR er det en “samlebetegnelse for en række narrativer om nødvendigheden af at anvende vold mod politikere, offentlige myndighedspersoner og fagpersoner”.
Vi ved godt hvad de mener – og ikke mindst hvem, de mener, ikke, det er de der men in black og sætninger som ’Hun må og skal aflives’, ‘smadre byen på en ikke-voldelig måde’ og alle de voldsomme demonstrationer, der fandt sted under Corona, det handler om.

– I Danmark må man heldigvis mene, hvad man vil. Det er også derfor, at vi skelner mellem aktivisme og ekstremisme, hvor aktivisme er lovlig politisk virksomhed og ikke har vores interesse.
– Men når det kommer til ekstremisme, har vi kunnet se, at der er personer, der accepterer og italesætter nødvendigheden af at bruge vold mod eksempelvis folkevalgte, sagde Chefen for CTA, Center for Terroranalyse, Michael Hamann til DR.

OPTIMISME
Når jeg siger, at en hel del af os måske kunne risikere at ryge i antimyndighedsekstremisme-gryden, så er det ikke fordi jeg tror, nogen af os har lyst til at øve konkret vold mod myndighedspersoner. Men jeg tror der er mange, der godt kunne finde på at skrive, de ville gøre det. Og i en tid, hvor en Will Smith stadig har sin Oscar efter at have stukket Cris Rock en regulær dumflad i et direkte tv-program kan alting selvfølgelig ske og det gør det også.
Som jeg startede med at sige, var jeg på vej mod S-toget i onsdags. Jeg skulle ind til højesteret, der ligger lige ved siden af statsministeriet og er en meget flot bygning med en del formalia for indgang og opførsel og i dag, onsdag den 30 marts 2022, mødtes en flok aktivister der, for at høre højesterets dom i den endeløse sag om ulovlig logning.
Seneste kapitel i den sag, den startede for et par uger med en ret optimistisk Rasmus Malver fra foreningen mod ulovlig logning foran højesterets bygning.
Sidst han var så optimistisk, var da landsretten havde samme sag oppe – den sag endte med et nederlag. Og det gjorde anken til højesteret så også. Og det vender vi tilbage til om lidt.

EDITION
Det er en kompliceret sag men lad mig starte med at fortælle, hvad det er, der står på spil for alle danskerne: Siden 2007 er vores telefoner blevet logget. Dvs. at data om hvem vi ringer og smser med og ikke mindst, HVOR vi er imens, bliver gemt i et år, hos teleselskaberne. De oplysninger kan politi og efterretningstjenester så tilgå via dommerkendelse – eller, som det ifølge Rasmus Malver også sker: via det, man kalder EDITION, som ikke kræver dommerkendelse – fordi teleselskaberne har givet en generel fuldmagt til myndighederne. (klik på link for forklaring)

Medlemmer af foreningen mod ulovlig logning efter nederlaget ved højesteret.


At man overvåger alle danskere nonstop og gemmer data et år, er helt indlysende MASSEOVERVÅGNING for man kan få meget ud af at vide hvem mennesker snakker med tit, hvornår og hvor de er. Hvilken kirke eller moske kommer de i? Går de til politiske møder? Hvem taler de med der? Og hænger de ud på adresser med swingerklubber eller andet? Politiet og Justitsministeriet siger naturligvis, at det ikke bruges til den slags. Logningsbekendtgørelsen bruges tilgengæld i forbindelse med såkaldte ’mastesug’, hvor man får en liste over alle telefoner nær et gerningssted. Så kan man søge lidt i dem og se om der er nogen, der er kendt af politiet i forvejen eller har talt med nogen der er. Problemet her, er at mastesuget også omfatter alle de, der ikke har gjort andet end at være på det sted, på det tidspunkt. Og det kunne være mig eller dig. Det andet problem har været, at politiet har haft meget svært ved at komme op med konkrete succeshistorier, hvilket ikke har forhindret Nick Hækkerup i at sige, at hvis man er i mod logning, så går man forbrydernes ærinde.
Selve definitionen af masseovervågning er, at man overvåger ALLE hele tiden. Og det gør man altså her. Også selvom det er teleselskaberne, der hænger på at opbevare oplysninger, som staten bruger efterfølgende. Og DERFOR har EU-domstolen tre gange sagt, at den lov er ulovlig. Man har ikke noget mod overvågning, men den skal være PROPORTIONAL. Og det er det ikke, hvis man overvåger alle hele tiden.

TABT
Derfor startede foreningen ulovliglogning sagen mod justistitsministeriet.
Den blev tabt ved byretten og ved landretten.
Og nu også ved højesteret.
Du kan selv læse begrundelsen i dette link, jeg lægger op her – men jeg advarer – det er kompliceret og handler MEST om, at man ikke mener, at loven er i strid med EU-retten fordi Justitsministeriet har vurderet det og at man derfor heller ikke kan klandre justitsministeren for noget og at den her forening i øvrigt ikke rigtig har nok i klemme til at kunne anlægge det her søgsmål – og så er det tydeligvis en kamp imellem hvem der skal bestemme: EU-retten eller de danske retssale og, ikke mindst, justitsministeriet.
Og så har jeg haft lidt juridiske kilder, der diskret gør mig opmærksom på at, at Højesterets dom måske også skyldes, at Foreningen mod Ulovlig Logning og deres advokater kan have nedlagt de forkerte påstande og anbringender, og at det var det, der betød at sagen i landsretten faldt. Og at det der står mellem linjerne i højesterets dom er, at ‘kære sagsøgere I har fuldstændigt ret men I har i landsretten gjort en juridisk fejl der gør at vi ikke kan give jer medhold..’
Det er som sagt kompliceret og måske endda fejlfortolket. Og fakta er, at det hele kan være fuldkomment lige meget nu.
Sagen er faldet. Det har kostet en masse danskere en masse penge, 2×125.000 kr til sagsomkostninger til henholdsvis højesteret og landsret og 3,2 millioner i advokat salærer, penge som frivillige har givet i en kamp mod masseovervågning, som vi så må konstatere, at vores stat insisterer på at opretholde. Gennem samtlige retsinstanser. Selvom Nick Hækkerup PÅSTÅR at der ikke er tale om masseovervågning igen og igen, gør det det altså ikke mere rigtigt.

NY LOV
OG for at at være helt sikker på, at logningen fortsatte, også hvis de skulle have tabt sagen, ja, så havde folketinget i øvrigt lavet en NY logningsbekendtgørelse, stemt igennem med et overvældende flertal fra regeringen, Nye Borgerlige, Kristen Demokraterne, Konservative og Venstre.
Den trådte praktisk nok i kraft den 30 marts kl 12, samtidig med højesteretsdommen.
DEN lov har nr. 291, og den gør nøjagtig det samme som den gamle: Logger ALLE danskere nonstop det næste år frem. Og når det år er gået, ja så kan justitsministeriet eller erhvervsministeriet forlænge den administrativt, uden at behøve at involvere folketinget. Man kan også – når et meget kompliceret teknisk setup engang er bygget færdigt(for telekundernes penge) – skrue ned for logningen og gøre det mere lokalt, så man kun logger i de store byer. Men det er der ikke meget der tyder på, kommer til at ske.
Som det hed i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet samme, skæbnesvangre onsdag den 30 marts:  ’De nye logningsregler giver mulighed for generel og udifferentieret logning af trafikdata, hvis der er en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, som er reel og aktuel eller forudsigelig. Justitsministeriet har på baggrund af oplysninger fra de relevante myndighederne vurderet, at der foreligger en sådan trussel, og teleudbyderne pålægges derfor med de nye regler at foretage generel og udifferentieret registrering og opbevaring af trafikdata de næste 12 måneder’.
Således er alt ved det gamle – eller rettere, Masseovervågningen er nu gen-vedtaget, operativ og godkendt af højesteret.
Og udenfor den højesteret, hvor vi stod op mens dommeren forkyndte dommen, og man udtrykkeligt fik besked på at slukke sin mobiltelefon før vi gik ind, udenfor, der var der en smule absolut ikke voldelig antimyndighedsekstremisme at spore.
Der bliver nok at tage fat på for PET og FE fremover.
Og nu har de jo også logningsdata igen, gemt i et år.
På alle danskere. Også dig.

Kærlig Hilsen
@Kjaerulv

KH Kjaerulv: Efterretningstjenesteblues

Velkommen til mit nyhedsbrev – det laves stadig i den grad, uanset hvad i hører, for egen regning og risiko, så ja, jeg vil meget gerne have en ny, gerne stabil, sponsor – send mig en mail med et forslag, hvis dit firma har lyst til at blive nævnt her?

I dag er det Lars Findsen dag.
I dag er fredag og i går var torsdag den 17 februar og Lars Findsen blev lukket ud af Hillerød arrest og kørt hjem i privaten.

Lars Findsen er få dage yngre end jeg.
Hans karriere har – i modsætning til min – været pletfri, ja, næsten kedelig, indtil nu.

Udannet jurist og i datatilsynet under justitsministeriet i 9 år, derefter fem år som chef for PET, 12 år som departementchef i forsvarsministeriet og senest, chef for forsvarets efterretningstjeneste siden 2015, et job, som jeg, med mindre jeg har misforstået noget, han stadig har, han er i hvert fald ikke officicielt fyret endnu, om end man det emsige embedsmandsværk er holdt op med at give ham løn, da han røg i fængsel sidste år.
Denne lydefri karriere, på de højeste embeder på yderst vanskelige poster siden 1993, blev pludselig og brat afbrudt den 9. december 2021, hvor han blev anholdt i Københavns lufthavn efter at være returneret fra hvad man kun kan betegne som en tjenesterejse til Makedonien, en rejse han havde fået godkendt i ministeriet.

ÅBENHED?
Her havde han talt om åbenhed i efterretningstjenesterne og muligheden for samarbejder.
Da han kommer hjem til Danmark bliver han anholdt og sigtet for overtrædelser af paragraf 109 i straffeloven om overgivelse af statshemmeligheder.
Men torsdag, efter hans varetægtsfængling var blevet anket til og behandlet i landsretten, blev han løsladt og kunne tage hjem til sit hus, et hus, der muligvis stadig er mærket af det indbrud, gennem ’ulåst kælderdør’ der fandt sted mens eller kort før eller efter han blev anholdt.
Jeg tvivler på, han kommer til at udtale sig om andet end at ’Jeg har det godt’ og ’Det ønsker jeg ikke at svare på’, hvilket er to alment accepterede strategier til at undgå at aflevere for meget information om sig selv, men han har ganske vist annonceret en eller anden skriftlig udtalelse snart.
– Jeg er selvsagt glad og taknemmelig for Østre Landsrets afgørelse. Jeg vil også gerne takke personalet i Hillerød Arrest for god behandling, sagde han iflg. DR, der citerede en (foreløbig) skriftlig udtalelse.
– Lige nu og her har jeg ikke mere at sige, men jeg vil komme med en udtalelse i den nærmeste fremtid, lød det, men mens vi venter på den, så har jeg, journalist med et mere end blakket ry, dykket ned i mine egne små arkiver, hvor jeg har fundet et interview med Lars Findsen.
Et interview jeg fik, da jeg som eneste journalist deltog i Forsvarets Efterretningstjenestes 50 års jubilæum i november 2017.

FULD LÆNGDE
Interviewet kom istand på den betingelse, at jeg ikke ville klippe i det – og at det skulle bringes i sin fulde længde. Den aftale overholder jeg naturligvis stadig, så de, der lytter, kan høre hvad Findsen dengang mente. I dag ville jeg nok have spurgt om en hel del andet, men dengang handlede det om blandt rekruttering af yngre medarbejdere og ikke mindst: Hvordan man undgår, at nogen af dem bliver whistleblowere og fortæller hemmelige ting, de ikke burde.
Som bekendt var det i øvrigt det sidste, der startede hele balladen, en whistleblower fra FE, der gik til Tilsynet med EfterretningsTjenesterne, TET.
Findsen virkede og virker som en meget intelligent og behagelig mand, det er nok ikke hele sandheden når man har jobs, som dem han har, men dengang i 2017 var han glad.
Men han var ikke den eneste der var tilstede ved det der jubilæum, hvor en masse tidligere og nuværende FE-folk mødtes i festsalen på Svanemølle kaserne.
Der var også to meget markante politikere tilstede. Lars Løkke Rasmussen, den daværende statsminister, og Claus Hjort Frederiksen, daværende forsvarsminister, og, ligenu: Sigtet for det samme som Lars Findsen.
I 2017 fik jeg lov at optage Claus Hjort og Løkkes taler – og dem har jeg ikke lovet at bringe i fuld længe – så i lydudgaven af dette nyhedsbrev(Hey, ja, det er det, der findes foroven her, allerøverst, klik play!) kommer der kun kortere citater, der – indirekte- fortæller en del om, hvordan politikerne, i hvertfald dengang i 2017, arbejdede sammen med efterretningstjenesterne.

SATAN SELV

Du, kære lytter, tænker selvfølgelig: Hvad lavede jeg der, til det jubilæum? Jo, jeg blev inviteret!
Og her, mens vi runder emmet af, så kan jeg afsløre, at det meste af den danske presse faktisk var inviterede.
Jeg var bare den eneste, der dukkede op.
Jeg gik også rundt med et presseskilt om halsen, et skilt der betød, at nye og gamle medarbejdere undgik mig, som var jeg satan selv.
Men altså ikke Lars Findsen, der længe har plæderet for en mere åben efterretningstjeneste.
Nu er han selv ude i det fri igen til mange brugere på Twitters fornøjelse, faktisk har hashtagget #FreeFindsen trendet flere gange under denne her sag.
Og herfra min lille uriaspost ønsker jeg da også Lars Findsen held og lykke – ikke mindst med åbenhedsprojektet, der forhåbentlig ikke dør med denne sag.

KH
Kjaerulv.

At være eller ikke være – Amerikaner?


Jeg var i fjernsynet for nylig og jeg havde omkring tre minutter til at forklare, hvad det handler om, når Facebook og Instagram pludselig meldte ud, at de ville trække sig fra Europa, hvis de ikke kunne få lov til at hive data over Atlanten og hjem til sig selv.
Tre minutter er alt for lidt. Så her er lidt mere om, hvad det handler om og det begynder med en østriger, Max Schrems, som jeg har talt med et par gange. For syv år siden lagde han sag an mod Facebook via det Irske datatilsyn. Schrems mente, på baggrund af Edward Snowdens afsløringer, at Facebook afleverer data om europæere til den amerikanske efterretningstjeneste NSA.
Det foregik – og foregår – via et program, der hedder PRISM.
Ringer det en klokke? Det burde det.
For det, som Snowden afslørede var som bekendt følgende:
Mens vi har vendt ryggen til vores lokale demokratier og storglobaliseret alting og hygget os med vores iPhones og skrevet rapporter i Microsoft Word, opdateret Facebook med billeder, søgt efter et eller andet på Google, set en video eller 100 på YouTube eller sendt en mail eller 1000 via Outlook, ja så er vores suveræne stat tilsyneladende gået under og er erstattet med en slags amerikansk skyggeregering, der gemmer og lytter med på alt vi laver.

ADGANG TIL ALT DIGITALT
Via PRISM har NSA nemlig adgang til al den kommunikation DU og jeg har over internettet. De store amerikanske techgiganter, der ellers påstår vores data bliver mellem os og dem, har angiveligt, og ja, bevares, under massivt pres, solgt ud til NSA, for dollars.
Når vi ved det, så er det fordi, The Guardian og Washington Post i 2013 fremlagde en række dokumenter, der tilsyneladende beviste, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA har overvågningsnablen helt, helt nede i vores alle sammens internet.
NSA har angiveligt via PRISM-programmet adgang til Google, Facebook, Microsoft, Yahoo og Apples og mange andres servere, altsammen i følge en lækket PowerPoint præsentation fra…NSA, som Snowden tog med sig, da han stak af til Rusland og afleverede til udvalgte journalister.
(Om der er direkte serveradgang er det eneste firmaerne anfægter for alvor. ‘Programmet bruges af den amerikanske efterretningstjeneste NSA til via en bagdør i det skjulte og i realtid, systematisk at indsamle oplysninger om internetkommunikation fra større amerikanske internetselskaber, herunder Google, Facebook, Apple og Microsoft. Dette afvises dog af de nævnte firmaer, med den bemærkelsesværdige ens formulering, at myndighederne ikke har ’direkte adgang til serverne’. Ingen af disse firmaer afviser dog samarbejde med NSA’ – wiki: https://da.wikipedia.org/wiki/PRISM)

Der er gået lidt tid nu siden 2013.
Men det begyndte før det.

Ifølge The Guardian, var Microsoft de første, der gav NSA adgang. Det var I 2007, I 2008 kom Yahoo med, Google, Facebook og Paltalk I 2009, Youtube 2010 og Skype og AOL kom med I folden I 2011.
Apple, alle privatlivselskendes yndlingsselskab holdt ud længst og kom først med I PRISM I 2012 – men PRISM og NSA udvider angiveligt stadig sit område med flere og flere internationale digitale firmaer, firmaer, der godt nok skal tie stille med, hvad NSA laver.
Hvis de siger noget, går det direktørerne som Lars Findsen – så ryger de i fængsel i USA.
Tilgengæld kan de sende NSA en stor fed regning hvert år for besværet.

VIDEO, CHAT, FILER, SOME, MAIL
Og hvad er det så man kan med PRISM? En, meget stor ting: Direkte adgang til alle ikke-amerikanske kunders data på de pågældende firmaers servere.
Vi taler om vores emails, videoer, chats, fotos, samtaler over skype, fil-overførsler og alt vi laver på sociale medier.
Og ja, mine damer og herrer, det var altså i 2013 vi fik det at vide, selvfølgelig har alle firmaerne benægtet det hele, men vel og mærke ikke på en måde, der har kunnet overbevise Europa-domstolen om, at det ikke var et problem.
Så på grund af klagen fra Max Schrems, den østrigske jurastuderende, jeg startede denne lange rant med at snakke om, så røg den gentleman-agreement, som EU havde med USA omkring overførsel af data, Safe Habour, hed den, til helvede.
Så forhandlede man nogen år og nåede frem til ’Privacy Shield’, en ny aftale om dataoverførsel over atlanten. Den er så også lige er røget sig en tur, efter at Screms, via sin NGO ‘None Of Your Buisness’, NOYB.EU, havde klaget igen.  
Derfor kan Facebook, Google, Amazon, Microsoft og alle de andre, vi alle sammen er dybt afhængige af, faktisk ikke overføre data fra deres europæiske aktiviteter til USA mere.
Det er besværligt og træls, synes techgiganterne.
Så hvis nogen har undret sig over alle de der grønne datacentre(der kan ende med at stå for 30 procent af Danmarks energiforbrug) fra Facebook og Google og Microsoft og Apple, der nu er dukket op i det danske landskab til larmende naiv jubel fra diverse lokale borgmestre, ja, så er det altså Max Schreems – og mere præsist, PRISM og NSAs skyld.
Med lokale datacentre har TechGiganterne nemlig forsøgt at sørge for, at data så bliver i EU, og jo, de gør de da sikkert også en rimelig indsats for, men hvordan det skulle kunne lade sig gøre helt at undgå adgang fra moderlandet USA, er mig stadig en gåde.
Men hvad ved jeg.
Det jeg ved, det er altså, at Facebook, som i dag hedder META og som også ejer Instagram og Whatsapp, nu slår sig tøjret og siger at de VIL have data til USA, ellers vil de lukke forretningen i Europa, eller i hvert fald vil de true med det, ligesom de har gjort sidste år og sidste år igen.
Men måske det også handler om, at aflede opmærksomheden fra det faktum, at verdens mest effektive efterretningstjeneste – og danske FEs store samarbejdspartner, NSA – har snablerne helt nede i alt, der foregår her i Europa? Også i lille Danmark?

Men måske betyder DET heller ikke så meget.
Godt nok har vi for tiden Lars Findsen, chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste siddende i fængsel for, måske, at have bekræftet samarbejdet med netop NSA og det samarbejdets blåstempling fra hele folketinget: Angiveligt blev aftalen lavet under Poul Nyrup, der gav NSA direkte adgang til nogen danske kabler på samme måde, som vi nu har givet tech-giganterne adgang til hele Danmark via datacentrene i Odense, Viborg og på Sjælland, hvor Microsoft p.t er i gang med at opføre tre nye.
Det må man ikke tale om, det er hemmeligt, og det er, måske, det Lars Findsen har gjort sig skyldig i, men det ved vi ikke, for sagen mod ham, og anklagen, er også hemmelig.
Og nu vi er i gang med at lufte sølvpapirshatten, så må man jo sige, at torsdagens annoncering af et ekstremt bredt samarbejde med USA’s væbnede styrker, der nu skal have deres egne soldater og materiel og våben her i landet, for at sikre vores ‘TRYGHED OG SIKKERHED’, som vores nye forsvarssminister Morten ‘Nødløgn’ Bødskov talte om, ja, det løser jo alle juridiske problemer fra en ende af?
Som den preussiske general, Carl Philipp Gottfried von Clausewitz, verdens største krigsteoretiker formulerede det: ‘Der står altid en hær i landet. Om ikke din egen. Så en andens
Danmark hær bliver ikke større. Vi har ikke tænkt os at opruste. Det har vi åbenbart ikke råd til.
Men amerikanerne flytter ind.

Et af de orginale NSA-slides, der beskriver PRISM


Så nu er vi simpelthen og strategisk set besat – symbolsk er vi en del af USA?
Mon vi så får samme beskyttelse af vores data, som Amerikanerne har haft mod PRISM, der som bekendt er rettet mod alle andre end amerikanerne?
Well.
Heller ikke det, skal man være alt for sikker på: Fredag var det nemlig breaking news, at en gruppe senatorer i USA, har gravet frem, at CIA spionerer direkte mod deres egen befolkning og gemmer alt hvad de laver digitalt.

AT VÆRE ELLER IKKE?
At være amerikaner eller ikke være amerikaner? Det er spørgsmålet.
Og med det, siger jeg tak for kaffe.
Og tak for denne gang, med den lille bibemærkning, at jeg faktisk sagde det meste af det her i Fjernsynet men at jeg stadig mangler at høre de oprørte stemmer og se de rasende folkemængder udenfor Christiansborg, der vifter med deres høtyve.
Der er tomt, bortset fra fredsvagten.
Vi andre er åbenbart tindrende ligeglade.
Og måske er det hele lige meget.
Eller også er det så omfattende, at vi slet ikke kan rumme, hvor slemt det er.
Hvad synes du?

KH
@Kjaerulv.

Morten 'Nødløgn' Bødskov
forsvarsminister Morten Bødskov i TV-avisen den 10.02.2022

KH KJAERULV: Jeg er så glad for min cykel(skal staten vide hvor den er?)

Velkommen til mit nyhedsbrev, denne gang med lydintro af Gorm Bull, der har doneret sin gyldne stemme til projekt KH Kjaerulv – tak for det, og tak til alle de andre, der har sendt mails og skrevet pæne ting, ja nogen har sågar indsat penge på min PayPal-konto(ja, jeg har sådan een og jo, jeg ved det er pinligt…
I sidste uge skrev jeg i skyggen af covid – det er ved at lette nu, men der er andre skygger, der trænger sig på.
Jeg blev f.eks. seriøst uvenner med Klaus Bondam, direktør i Dansk Cyklistforbund på Twitter.
Det er ærgerligt, for jeg kan godt lide cykler og Bondam er også en rar mand, men han har fået en fiks ide, der ikke vil gå væk. Han mener nemlig, at stelnumre skal være digitale.

IT-NATIONEN DANMARK?
»Det er da mærkeligt, at en IT-nation som Danmark hænger fast i en så gammel, analog løsning, som er besværlig at benytte i praksis. En moderne IT-nation og et moderne cykelland, som på en eller anden måde ikke kan mødes, som det er i dag”, sagde Bondam senere til fagbladet ingeniøren, som jeg også har pippet op i – alt sammen efter den infight der var på twitter, hvor mange danske journalister tilsyneladende finder deres historier.
Når det hele blev lidt voldsomt der, hænger det nok sammen med, at jeg skrev følgende om Bondams forslag om digitale stelnumre: »Så kører idiotien med digitale stelnumre igen«.

Når jeg skrev IGEN, så hænger det sammen med, at det her forslag om digitale stelnumre var meget tæt på at blive vedtaget i 2016, hvor enhedslisten var bagmænd bag en tilsvarende tanke, som de heldigvis fortrød, for den var nemlig et strålende eksempel på en digitalistisk tankegang – det vil sige, at man digitalisere kun for at gøre det og på det man kalder solutionism: At man har en løsning – i det her tilfælde noget digitalt – der savner et problem.
Det mener jeg stadigvæk, og det har Bondam taget meget personligt og måske er jeg også kommet til at lyde for bombastisk, men nogen gange bliver jeg bare træt af, at alle tror ting løser sig, hvis bare man smider noget digitalt oveni og glemmer, at hver gang man digitaliserer noget, så skaber man også et megaproblem: DATA.

DATAGULD
Jeg ved godt, at du, kære læser og lytter, sikkert mener at DATA må være godt, ikke sandt? Blandt ingeniører og forskere hersker der en frådende appetit på netop data, man kan ikke få nok og det virker som om, det er lige meget hvorfor de indsamles, de betragtes som det rene guld alligevel og skulle de være helt uforståelige, ja så smider man nogen machine learning algoritmer oveni, der så finder en eller anden sammenhæng, man så kan klamre sig til bagefter mens man slår sig på brystet og siger, det i virkeligheden var netop den sammenhæng, man ledte efter.
Og hvad angår digitale stelnumre er de data der er interessante, bevægelsesmønstre. Den slags fungerer allerbedst, hvis man også kan se hvem der kører på hvilket køretøj og med et digitalt stelnummer har jeg svært ved at se, hvordan nogen kan nære sig for, at bygge ejerens navn og adresse ind i netop det.

ANONYME BEVÆGELSER
Hermed tager vi det allersidste køretøj vi har, hvor vi(hvis vi slukker vores mobiler – og det vender jeg tilbage til) kan bevæge os anonymt rundt uden at der gemmes data om hvert eneste sving vi har taget.
Ret skal være ret: Cykeltyverier er et problem. Der stjæles, iflg. Bondam, over 40.000 cykler om året her i landet og det er en slat, så det er et problem, men det bestemt ikke noget NYT problem, ligesom vold, røverier og mord heller ikke kan siges at være nye problemer, men snarere en slags naturkraft, som vi kan hælde al den digitalitet efter vi har lyst til, uden at det vil få problemet til at gå væk.
Hvis vi vender tilbage til det, problemet, cykeltyverier, så KAN cykler altså allerede identificeres. Der findes et register over stjålne cykler og hver eneste cykel i Danmark har et stelnummer, man kan tjekke i politiets registre via en ganske vist ikke særlig god hjemmeside.

EN APP?
Sjovt nok var der engang en velfungerende hjemmeside og app, men den var drevet af en privat person, og det kunne ordensmagten ikke lide, så den er væk igen. Politiet har en hjemmeside, men den er ikke helt nem at finde – her den mundrette adresse: https://politi.dk/cykler-og-koeretoejer/tjek-om-en-cykel-eller-et-koeretoej-er-efterlyst/tjek-om-en-cykel-er-efterlyst
Så her er den første ide til Cyklistforbundet: Måske I skulle lave en app i samarbejde med politiet, der var nem at bruge?
Og her kommer den anden ide, der tager udgangspunkt i det, det hele vist nok handler om: Behagelighed. Stelnummeret sidder nemlig typisk under krankboksen, der hvor pedalerne kører rundt, og kæden smider olie og det betyder, at cyklen skal vendes om, for at man kan se det, og der er ret beskidt dernede. Men på min Raleigh cykel, fra England, hvor de gør tingene på deres egen måde, der sidder stelnummeret på røret op til saddelpinden og kan aflæses uden at vende cyklen på hovedet.
Måske skulle man gøre det til et lovkrav – eller endnu bedre, indføre en QR-kode i stedet, så stelnummeret ikke ender som en slags meget lille nummerplade.

NUMMERPLADE-NUMRE
Nummerplader er nemlig et problem, hvis man bekymrer sig om privatliv. Bevares, det er smart på biler og motorcykler og kommet for at blive, men Rigspolitiet har de seneste år plastret veje og broer til med såkaldte ANPG-kameraer, automatisk nummerplade-genkendelse, hvor man kan fjern-aflæse, og registrere, alle biler, der passerer. Til at begynde med, sagde politiet, at man kun ville gemme registreringer af biler, der var efterlyst eller hvor man havde en sag på ejeren. Men det holdt ikke længe: Først blev alle registreringer gemt i 24 timer, senere en måned, og nu er man oppe på 2 måneder! Dvs. at hele dit kørselsmønster reelt findes hos politiet og de kan slå tilbage hvor du har været for to måneder siden. Og nej, du kan ikke længere bare køre udenom, de er overalt, nu, de kameraer.
Og det er faktisk værre endnu: Nu sælges den teknologi til os alle sammen som et stykke behagelighed: Køb din benzin – med nummerpladen, foreslår Cirkle K. Og når du krydser Storebælt, ja så kan du da også betale, næsten uden at betale – med din nummerplade, så du ikke skal holde stille og fumle med et kort eller din BroBizz – de to sidste foretrækkes således frem for kontant og kort, og der gives pænt store rabatter, hvis du vælger denne moderne, digitale løsning.POLITIMANDEN MED BLOKKEN
Et billede på ANPG: Forestil dig, at der står en politimand ved siden af din bil hver gang du kører og skriver tidspunktet og den retning du tager op, at der står flere politimænd efterhånden som du kommer frem, og at de alle sammen skriver ned og at ham, du så, da du kørte afsted, først slutter dagen når du kommer hjem igen.
Lyder det hyggeligt? Nej vel. Men det er det, der allerede sker nu. Også selvom du er helt uskyldig. Og det er det, jeg frygter, det vil ende med, hvis der skal laves digitale stelnumre på vores analoge cykler.
Og for lige at blive mere teknisk: Hvis man sætter det, der hedder en NFC-Chip(near field communication) i en cykel, så kan den aflæses på afstand. NFC er såkaldt passiv transponder, hvor politiet – eller andre – kan sende et signal mod chips, der så svarer igen med et tal eller et navn eller hvad man nu har bedt den om, som man så igen kan sætte op imod en database: Stjålet eller ikke stjålet.
Men hvorfor nu nøjes med det? Man kan sætte passive sendere op, der spørger alle cykler der passere. Senderne ved man hvor er så vi får et mønster på en bestemt, måske stjålet cykel og så kan man vente på den og anholde tyven og levere den tilbage til rette ejermand – hvis altså man har tid til det?
Man kan også bare nøjes med at lave mønstre over alle bevægelser af cykler i en by – med ID og navn og det hele.
Men sådan ender det nok alligevel ikke. For jeg har en nemmere ide – der også er digital, så alle bliver glade:
Den sidste ide til de mange stakler, der mister deres dyre ladcykler og racere og el-cykler lyder nemlig sådan: Køb dig din egen GPSsender og monter den i stellet? Eller en AIR-tag fra Apple? Så kan du selv spore din cykel og prøve at ringe til politiet og fortælle dem hvor den er.
For hvorfor blande staten ind i den slags? Og hvad skal man med et fuldt register over alles cykler?
Om politiet så kommer og henter den hvis den er stjålet og fundet, er en anden sag, men her kunne Cyklistforbundet måske være behjælpelig, i stedet for at indføre meningsløs teknologi, der med al overvejende sandsynlighed ikke vil medføre færre tyverier, men mere overvågning og registrering af vores frie færden i det offentlige rum.

ROKADEN
Nok om det? Sikkert ikke, men jeg skal også lige nå at nævne minister-rokaden i denne uge: Tine Bramsen, der ellers har siddet på en brændende stol i den farceagtige håndtering af forholdet mellem FE og NSA, en rapport fra Tilsynet med EfterretningsTjenesterne(TET) og ikke mindst: Anholdelsen af den tidligere chef for FE Lars Findsen, hun skal nu være transportminister og så er det ikke hendes problem mere.
Måske hun kan nøjes med at digitalisere stelnumre? Det bliver ihvertfald hendes område.
Det med FENSA-skandalen, det er så tilgengæld blevet Morten Bødskovs, for nu er han forsvarsminister.
Før det var han skatteminister og der var i den grad også ild i hans stol. Flammerne kom fra den nye, digitale, kunstig intelligensdrevne ejendomsvurdering, et ‘brainchild’ fra Troels Lund Poulsen, V, i 2010, der har vist sig noget svært at få ud. Det har skullet være færdig siden 2017 men er siden er doblet i pris og det virker ikke. Og hvad værre er: Der skulle være færre ansatte til at få det til at virke. Det er ikke sket: NU er der dobbelt så mange som før. Og regningen vokser konstant.

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/sau/spm/202/svar/1849471/2518450/index.htm


Og så var der sagen med det nye indrivelsesystem, der heller ikke virker og som hidtil har kostet over en milliard – bare i konsulentkroner.
Det virkelig smarte ved den her rokade er imidlertid ifht. SAMRÅD. Hverken Bødskov eller Bramsen kan nu indkaldes omkring det, der før var deres ansvar – det lå ellers lige til højrebenet at ville tale med Bødskov om SKAT massive deroute, men nu kan han ånde lettet op – nu er det en andens problem, og han tager plads i sikkerhedsudvalget, sammen med FE og PET.
Det sidste tror jeg han har det aldeles glimrende med: Jeg har engang deltaget i DRs debatten sammen med ham, hvor jeg blev hilst med et hånligt: ’Nå, der har vi Snowdens bedste ven’, før han drejede om på hælen og talte med nogen andre.
Men hov: Jeg glemte næsten det med mobiltelefonerne. At man ikke skal have dem med, når man cykler på sin analoge cykel. Det skal man som bekendt ikke, fordi Danmark, i modsætning til en masse andre lande, har masseovervågning af mobiler. Det hedder Logningsbekendtgørelsen og den er stadig aktiv, trods tre domme ved EU-domstolen, der har krævet vi holder op.
Justistminister Nick ’Overvågningerfrihed’ Hækkerup vil ikke give sig og han har stadig flertal for den nye udgave af loven, han prøver at få gennemført, så han tager al kritik roligt. Så roligt, at han i Berlingske Tidende tillod sig, at undre sig over, at Ingeniørforeningen også er imod den logning, der betyder, at hver gang du ringer til nogen eller sender en sms, så registreres der hvem du har fat i og hvor du er imens. Ministeren mente ikke, at medlemmerne i Ingeniørforeningen kunne stå bag deres egen fagforening, og opfordrede dem til at lave oprør, så de ikke medvirkede til, at gøre det nemmere for forbryderene, som han sagde.
Ingeniørforeningen har repliceret, at de har skrevet bunker af høringssvar og at de mener det samme som de har ment gennem længere tid.
Hækkerup har ikke svaret.
Og nu må det være nok for denne gang.

KH Kjaerulv

PS: Endnu engang tak til Zencurity for sponsorat

En cykel med stelnummer, der kan aflæses uden man vender den om – en Raleigh.
KH @Kjaerulv: Hemmelighedens magt

KH @Kjaerulv: Hemmelighedens magt

Verden af i dag består på mange måder af vilde rygter og konspiratorisk lignende information, alt det vi som journalister ikke kan få bekræftet, men som kunne være sandt – og alt det, som er pure opspind og fake-news.
Dagens nyhedsbrev kommer til at handle om ting, jeg er nød til at sige er fiktion. For hvis jeg ikke siger det, ja så risikerer jeg i princippet at få PET eller Forsvarets Efterretningtjeneste på nakken med paragraf 109 i straffeloven. Paragraffen kaldes også landsforræder-paragraffen og den siger, i al fredsommelighed, at ’den, som røber eller videregiver meddelelse om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i sager, hvorpå statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater beror, eller som angår betydelige samfundsøkonomiske interesser over for udlandet, straffes med fængsel indtil 12 år.’
Så det vil jeg naturligvis IKKE gøre i det følgende, der er som sagt er ren fiktion.

MIN SKYLD!
Og lad os endelig starte med den del, der ER fiktion, men som alligevel er så inciterende at det må ud: Jeg er – og ja, det ved jeg godt er underligt – medlem af en skydeklub.
Et af medlemmerne der mener at have fundet ud af, hvorfor Radio24syv partout skulle lukkes i sin tid.
Hans forklaring er den smigrende, at det er er MIN skyld.
Mig. Og mit program.
Som nogen læsere og lyttere af dette nyhedsbrev vil vide, lavede jeg i syv år et program der hed ’Aflyttet’ på radio24syv. Her interviewede jeg blandt andet en række amerikanske whistleblowere, Bill Binnney og Thomas Drake, folk der begge havde arbejdet for amerikanske efterretningstjenester og som hver især fastholdt, at Danmark naturligvis delte data med USA, ja ikke nok med det, vi havde simpelthen givet dem adgang til de danske kabler, så de kunne lytte direkte.
Derudover havde jeg gang på gang diverse kritiske og støjende  mennesker i studiet, der hver især mente, at det var en yderst sandsynlig teori. Al den snak, mente min skydemakker, skulle have gjort forsvarsministeriet og FE og PET så sure, at de simpelthen arbejdede målrettet på at lukke Radio24syv, for at få mig til at holde kæft.
Det er som sagt en smigrende teori. Men den holder ikke vand. Masser af aviser, især Information, og Danmarks Radio og TV2 har nemlig også skrevet om det samme. Og selvom de har det hårdt, er DE ikke blevet lukket ned, endnu.

FE OG PET TIL MEGET SORT KAFFE
Men de skal nok til at passe på med at fortælle fiktionshistorier: Således inviterede FE og PET sig selv på besøg hos chefredaktørerne på Berlingske, Weekendavisen og Politiken, for at minde dem om netop paragraf 109 i sidste uge. Det er nyt. Og det blev naturligvis taget meget ilde op.
»Det er opsigtsvækkende, og det er intimiderende. Der er ingen tvivl om, at netop dette også er hensigten. Jeg har aldrig været ude for noget lignende, og man skal være meget speciel som avismand for ikke at opfatte det som en trussel’, sagde Weekend Avisens Martin Krasnik.

IKKE FØRSTE GANG
Hvis man kan huske lidt længere tilbage end sidste uge, er det imidlertid ikke første gang det sker: Da den tidligere PET-chef Jakob Scharffs skrev en bog om sit liv i efterretningstjenesten, fik han ørene i maskinen, fordi han angiveligt havde brudt sin tavshedspligt, om forholdet mellem USA og Danmark – i første omgang fik han fire måneders ubetinget fængsel – den dom blev anket og det endte med 10 dagbøder af 1000 kr – et lille rap over fingrene, men før det, ja så havde Politiken-journalisten, der skrev bogen, Morten Skjoldager, også været truet med bål og brand. Så helt nyt er det ikke.
DET der var centralt både dengang og nu, var forholdet mellem FE og NSA, et forhold der er varmt og godt, men som man altså helst ikke må tale om, og slet ikke offentligt, selvom blandt andet Berlingske tidligere har kunnet afsløre, at samtlige forsvarsministre siden Nyrup-regeringen har skrevet under på et hemmeligt stykke papir, der ligger i et pengeskab på Kastellet i København – et stykke papir, hvor de giver NSA adgang til at tappe rå-data fra kabler i Danmark. De data, ja de skulle i princippet bruges imod Rusland og Kina, men hvis nu NSA fandt noget spændende, der vedrørte danske forhold, ja så kunne det da, rent fiktionelt, godt være, at FE også fik fingre i dem og dermed de facto lavede en slags bytte-bazar, hvor amerikanerne spionerer på danskerne og danskerne spionerer mod amerikanernes fjender – så bytter man og så kan alle sige, de ikke spionere på deres egne – men hey, DET er selvfølgelig fiktion, det her, husk det!
I øvrigt sagde FE faktisk NEJ, da amerikanerne spurgte første gang, men Poul Nyrup var angiveligt så forhippet på den deal, at han insisterede.
Og det har slet ikke noget med Radio24syv at gøre.
Noget af det.
Så tilbage til virkeligheden.
Den virkelighed, der handler om Inger Støjberg, Ikke sagen Inger Støjberg, men dommen over hende. DEN blev nemlig meget praktisk afgjort på samme dag, hvor forsvarsministeriet valgte at offentliggøre resultatet af deres kommisionsundersøgelse, ja, den kommisionsundersøgelse, der blev sat i gang, da to whistleblowere fra FE havde givet Tilsynet med Efterretningstjenesterne(TET) en frygtelig masse dokumentation for…et eller andet, der foregik mellem FE og NSA. Det førte til fire ringbind med materiale, som kun TET og kommisionen, nedsat af forsvarsminister Trine Bramsen, har set.
Men altså, resultatet af Undersøgelseskommissionen om Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, afgav beretning til justitsministeren præsis samme dag, som Inger Støjberg blev idømt 60 dages ubetinget fængsel. Og måske var det derfor, der ikke har været den helt store fokus på resultatet. Som godt nok heller ikke beskæftigede sig med alle de der ballader om NSA og FE – næh, Kommisionen afviste i stedet enhver kritik af de tre chefer fra FE, der var blevet hjemsendt. Og mente, det var en tilfældighed, at et medlem af Tilsynet med EfterretningsTjenesterne, havde fået sine data tjekket – af FE…

FÆNGSELSSTRAF
Og så begyndte den helt store fest, anført af en tidligere forsvarsminister, Claus Hjort Fredeiksen, venstre, der alle de steder han kunne komme i tanke om det, krævede undskyldninger til FE’s chefer og igen og igen understregede, at alt det, der var blevet fortalt undervejs, i pressen, var alt for hemmeligt til, at vi, borgerne, skulle have noget at vide om det.
’Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, og ellers må jeg risikere fængselsstraf, men jeg har været med til at orientere om, at den aftale fandtes. Og jeg vil bare sige, at når vi taler om de her ting, så har vi meget stor nytte af at være allieret med NSA’, sagde Claus Hjort i TV2 programmet LIPPERT og han fortsatte: ’Selv i et demokratisk samfund, er der ting, der er så hemmelige, at vi ikke kan lægge det ud. Bramsen burde have dækket over tilsynets konklusioner, og det bliver endnu værre af at hele ledelsen sættes fra bestillingen’
Om det er de samme ting, dem der er så hemmelige, at vi ikke kan lægge dem ud, det handler om, når Berlingske og Politiken får besøg af efterretningstjenesterne, det kan vi af gode grunde ikke vide noget om.
Men vi kan stadig træde tilbage i fiktionens verden og undre os over, de fire anholdelser i FE og PET, der fandt sted en uge før det her. Og spekulere over, om det monstro var de der whistleblowere, der røg bag tremmer?

IKKE GRUND TIL AT ANTAGE
I de sølle fire sider, som vi må se af Undersøgelseskommisionens rapport, står der ikke meget om NSA.
Ikke mere end dette: ’ Som anført har kommissionens undersøgelse bl.a. omhandlet et spørgsmål om mulig indhentning og videregivelse af oplysninger vedrørende danske statsborgere. Kommissionen har ved sin undersøgelse fundet, at der ikke er grundlag for at antage, at FE generelt har indhentet og videregivet oplysninger om danske statsborgere i strid med loven’.
Udtrykket ’ikke grund til at antage’ klinger utrolig velkendt i ørene på os, der har beskæftiget os med forholdet mellem FE og NSA gennem en hel del år. Det var det samme Helle Thorning Schmidt sagde, da hun var statsminister, da Information, der sjovt nok ikke har haft besøg af FE og PET, i sin tid bragte Snowden-dokumenter, der beviste netop det samarbejde.
Det blev siden gentaget af skiftende ministre, af PET – og af kommisionen.
Men lyver de? Det kommer an på en ting: Nemlig slutningen af sætningen – ’i strid med loven’. For det er det nok ikke. Det finder vi nok aldrig ud af.
Det er for farligt for demokratiet. Ikke?

MYSTISKE DATACENTRE?
Og nu et lille PS. For den, naturligvis fiktive historie, stopper ikke her:

I december 2020 skrev blogger og IT-specialist Poul-Henning Kamp en lille kommentar i version2, som ingen rigtig har reageret på. Poul-Henning undrede sig over, at Microsoft pludselig – og nærmest ud af det blå, skulle bygge tre datacentre i Danmark. Alle på sjælland. Argumentet var noget med bæredygtighed og grønt, således ville man flytte dyrt og skrøbeligt udstyr fra sverige til danmark som en slags genbrug.

Der har ikke været meget omtale af det. Undtagen et sted. Forsvarsministeriet. Som udsendte følgende pressemeddelelse:   ’Microsofts datacenterregion vil sikre Forsvaret adgang til IT- og datakapacitet, som vi ikke kan udvikle selv. Mange af de løsninger, vi er afhængige af i fremtiden – inklusive løsninger, der bygger på kunstig intelligens – kræver computerkraft, der kun er mulig ved brug af cloud-løsninger. Jeg ser derfor frem til samarbejdet med Microsoft i forhold til de konkrete muligheder, som den nye datacenterregion åbner for Forsvaret,” siger Kristian Vengsgaard, Chief Information Officer i Forsvaret’

Poul-Henning konstaterer tørt, at Microsoft på det tidspunkt havde en kæmpekontrakt med det amerikanske forsvar. Og dermed NSA.

Han skriver: ”Placeringen “tre steder på Sjælland” handler om hvor de fiberkabler der skal aflyttes befinder sig.

Det er ikke svært at aptere tre datacentre med nye computere med kort et varsel — med mindre de skal være “Nondiversion” kvalificeret og/eller udstyres med særlige indstikskort til fiber-speed pakkefiltrering.’

Det klarer man ved at flytte existerende NSA udrustning ind fra Sverige.’

‘Den ny og mere omfattende overvågning, også af danskerne, begynder her…”, slutter han.
Det gør jeg også.


SOLONG SOME?
Det blev en lang smøre. Og der skal lige være en god nyhed om noget helt andet her til allersidst: Berlingske kunne torsdag referere en undersøgelse lavet af Deloitte, der viser at danskerne er ved at blive trætte af sociale medier! “… 24 procent er holdt op med at bruge et eller flere sociale medier enten midlertidigt eller fuldstændigt – mange af dem af bekymring for, hvordan deres personlige data bliver brugt”, skriver de.
Herhjemme høvler politikerne stadig løs på Facebook og Twitter og Instagram, som var de officielle statskanaler, mens de ind imellem taler nonsens om, at de vil styre platformene, hvilket er ca ligeså realistisk som Dan Jørgensens klimamodeler.
Undertegnede mener, de burde gå foran med et godt eksempel. Tjekke ud sammen med deres egen befolkning og så få lavet et alternativ. De kunne f.eks. bruge det nu alligevel statsejede Danmarks Radio til formålet – de har serverne og kapaciteten.
Men sker det? Jeg tvivler.

Det var, hvad jeg kunne nå at tale om i dag, fiktivt og virkeligt smelter sammen i disse tider, hvor det hele mudres til i mit overinformerede hoved.
Måske skulle man gå i skydeklubben igen snart?
Husk at mennesker har hemmeligheder, de fleste uskadelige og at dem vi har indeni os, de er det, vi egentlig består af. Det, vi er!
Et gennemsigtigt menneske, der ikke har noget at skjule, er et kedeligt menneske.
Det er DU ikke!
Hav det godt til næste gang.

Kærlig Hilsen
@kjaerulv

PS: Jeg laver det her på egen regning og risiko – hvis nogen har lyst til at sponsere mig, så send en mail?